Đổi đầu thu AVG – Thay đổi Đầu thu An Viên

  • Chỉ dùng để thay đổi đầu thu cũ giữ lại thẻ cũ, đầu thu truyền hình, đầu thu an viên, đầu thu MobiTV
  • GIÁ thay đổi đầu thu từ 100.000 – 200.000 chính hãng cho quý khách hàng nào có nhu cầu cần thay đầu thu cũ AVG, Đầu thu An Viên, Đầu thu mobiTV
  • Liên hệ với Công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật 1111. Phone : 028.6.82.42.66 Hotline 0943.11.93.93
  • Điều kiện để thay thế đầu thu an viên, mobiTV, A V G, Tài khoản cước trong thuê bao là 360k mới đổi được đầu thu cũ hoặc đầu thu bị lỗi nhé quý khách hàng.
  • Tổng đài