590.000

EBF4 – 2.0px

800.000

E3 – 2.0px

1.050.000

EBO2 – 2.0px

1.100.000

EBO3 – 3.0px

845.000

U21FD – 2.0px

1.100.000

Q21FD – 2.0px

1.200.000

IDW1 – 2.0px

2.000.000

WI1L2 – 2.0px

700.000

C1C-pir – 2.0px

700.000

C6N – 2.0px

945.000

CV310 – 2.0px

1.100.000

C2C – 2.0px

700.000

H21PW – 2.0px

1.000.000

2001Wn – 2.0px

900.000

H21W – 2.0px

2.300.000

2003wn -2.0px

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

900.000

nút bấm gọi cửa bên trong

1.500.000

nút bấm gọi cửa ngoài trời

3.200.000

bộ chuông cửa ngoài trời

2.700.000

bộ chuông cửa bên trong

Đầu thu AVG

Truyền hình avg

Đầu thu AVG

Bộ đầu thu AVG

Anten kđ

Trong ngoài trời

Điều khiển

Truyền hình avg

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Lắp đặt sửa chữa

phòng khám nhi

Lắp đặt sửa chữa

sửa camera phòng khám nhi

Lắp đặt sửa chữa

sửa hệ thống camera

Lắp đặt sửa chữa

sửa chữa hệ thông camera