1.000.000

C1C-pir – 2.0px

1.000.000

C6N – 2.0px

1.200.000

CV310 – 2.0px

1.100.000

C2C – 2.0px

700.000

H21PW – 2.0px

1.000.000

2001Wn – 2.0px

900.000

H21W – 2.0px

2.300.000

2003wn -2.0px

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

Xem chi tiết

Trọn bộ camera

4.300.000VNĐ

Bộ Dell Optiplex 3010

5.500.000VNĐ

Bộ Dell OptiPlex 7040sff

7.200.000VNĐ

Bộ Dell Optilex 3040 Core I7 Gen 6

6.350.000VNĐ

Thùng Dell optilex 3040 core i7gen6

Đầu thu AVG

Truyền hình avg

Đầu thu AVG

Bộ đầu thu AVG

Anten kđ

Trong ngoài trời

Điều khiển

Truyền hình avg

560.000VNĐ

SSD – XSTAR 128GB

560.000VNĐ

SSD – XSTAR 128GB

700.000VNĐ

SSD – XSTAR 256GB

700.000VNĐ

SSD – XSTAR 256GB

490.000VNĐ

Archer c54

1.200.000VNĐ

Ax1800

450.000VNĐ

Archer c24

350.000VNĐ

Totolink

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Thi công camera

Hình ảnh lắp đặt

Lắp đặt sửa chữa

phòng khám nhi

Lắp đặt sửa chữa

sửa camera phòng khám nhi

Lắp đặt sửa chữa

sửa hệ thống camera

Lắp đặt sửa chữa

sửa chữa hệ thông camera