590.000

EBF4 – 2.0px

800.000

E3 – 2.0px

1.050.000

EBO2 – 2.0px

1.100.000

EBO3 – 3.0px

Thành phố Hồ Chí Minh.

1099/5 Tỉnh lộ 43 – Bình chiểu – Q. Thủ đức.

Điện thoại : 028.66824266 – 0943.119393