1.100.000

C1C-pir – 2.0px

1.200.000

C6N – 2.0px

1.400.000

CV310 – 2.0px

1.100.000

C2C – 2.0px

Thành phố Hồ Chí Minh.

1099/5 Tỉnh lộ 43 – Bình chiểu – Q. Thủ đức.

Điện thoại : 028.66824266 – 0943.119393