900.000

U21FD – 2.0px

1.100.000

Q21FD – 2.0px

1.200.000

IDW1 – 2.0px

2.000.000

WI1L2 – 2.0px

Thành phố Hồ Chí Minh.

1099/5 Tỉnh lộ 43 – Bình chiểu – Q. Thủ đức.

Điện thoại : 028.66824266 – 0943.119393