150.000

32GB sandisk

250.000

64GB sandisk

320.000

128GB sandisk

500.000

256GB sandisk

3.200.000

Trọn bộ chuông cửa

3.500.000

ds-kb6403-wip

3.000.000

màn hình căn hộ

3.000.000

ds-kv8102-ip

3.050.000

màn hình 7ich cảm ứng

2.600.000

nút bấm gọi cửa

3.400.000

màn hình 7ich cảm ứng

2.200.000

nút bấm gọi cửa